top of page

Om tävlingsledningen och tävlingens huvudman

13528096_1798621553704840_86640545718439
Organisationen Nordiskt forum för en levande europakonvention är huvudman för Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna. 

Tävlingsledningen består av:

Docent Claes Granmar


Människorättsjurist på Centrum för rättvisa Alexander Ottosson
 
Tidigare chef för implementeringsavdelningen vid Europadomstolen Fredrik Sundberg

Om Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa delar  ut såväl första- som andrapriset i i rättegångstävlingen. Vidare bidrar Centrum för rättvisa  i olika undervisningsmoment för de tävlande i de advokatklubbarna som är knutna till Stockholms universitet.  

Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende stiftelse som har i uppdrag att stärka det rättsliga skyddet för individens fri- och rättigheter samt värna rättsstatens principer. Genom att kostnadsfritt ställa upp som juridiskt ombud i principiellt viktiga rättsfall mot staten och kommunerna kan Centrum för rättvisa hjälpa enskilda att få tillgång till rättvisa och upprättelse samt bidra till vägledande avgöranden som stärker rättssystemet inifrån. Centrum för rättvisa tar inte betalt för sitt arbete. Verksamheten möjliggörs istället av gåvor och bidrag från enskilda. 

 

Centrum för rättvisa är den första verksamheten i sitt slag i Sverige. Sedan starten år 2002 har Centrum för rättvisa drivit över 250 rättsfall, fått framgång i de allra flesta fallen samt vunnit 22 gånger i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europa.

 

Läs mer på Centrum för rättvisas hemsida.

Om Advokatklubbarnas råd

13517684_1798618783705117_81074587617496

Advokatklubbarnas råd är en ideell förening som drivs av representanter från de fyra advokatklubbarna som är knutna till Stockholms universitet och Uppsala universitet. Föreningen har till ändamål att verka för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, genom att stödja och utveckla Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna och främja samverkan mellan de nordiska länderna i dessa frågor. 

bottom of page