top of page

Kontakt 

Kontakta Juridiska institutionen vid Stockholms universitet för att ta del av mer information om

Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna, via mailadressen nedan. 

nordiskarattegangstavlingen@juridicum.su.se

bottom of page