top of page

Om Advokatklubbarna

13559099_1798620427038286_63216971235833

Genom undervisning vid nedan listade universitet och i advokatklubbar som deltagarlagen är knutna till, tränas de tävlande i att framställa en inlaga, utveckla partsperspektiv och analytisk förmåga samt konsten att muntligt plädera inför några av Europas högsta domare och andra tävlande studenter.

Deltagande universitet och advokatklubbar

Sverige

Stockholms universitet

Club Brinnen Bodström Båvestam

Club S:t Erik 

Club Södermark 

Uppsala universitet

Club Örnfot 

Lunds universitet 

Club Iuslund 

Umeås universitet 

Club Nywa

Norge

Oslo universitet

Club Schødt

Universitetet i Tromsø 

Club Tromsø

Danmark

Köpenhamns universitet 

Club Lannung 

Århus universitet 

Club Munch Andersen

Finland 

Åbo universitet

Club Åbo

Club Lejonhjärta (Helsingfors universitet) 

Island 

Islands universitet 

Club Lögberg

13576725_1798618087038520_74224525663648
bottom of page