top of page
Sök

PRAKTISK EUROPAPROCESS VT 2022

Vill du utveckla din juridiska argumentation och fördjupa dina kunskaper om Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)? Specialkursen Praktisk europaprocess (PEP:en) ger dig möjligheten att arbeta med ett case gällande mänskliga fri- och rättigheter och där viktiga frågor inom området ställs på sin spets. Under kursen får du, tillsammans med andra juriststudenter, författa en inlaga och argumentera för antingen den klagande eller statens sak. Kursen består också av en del där du får träna muntligt framförande.


Nytt upplägg för kursen från och med 2022 är att själva tävlingsmomentet skiljs från kursen. Om du vill läsa kursen ansöker du genom det vanliga ansökningsförfarandet. Som antagen student får du därefter möjligheten att söka till de olika advokatklubbarna i Stockholm, där tidigare tävlanden/deltagare för de olika klubbarna coachar studenterna i upprättandet av den skriftliga inlagan och i pläderingsövningar. Det finns för närvarande tre olika advokatklubbar i Stockholm. Du genomgår då ett sedvanligt intervjuförfarande med respektive klubb som du är intresserad av att tävla för. Klubbarna väljer sedan ut sex studenter vardera till sin klubb. Om du söker till och blir antagen av någon av advokatklubbarna kommer du att få delta i den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga fri- och rättigheterna. Du får som tävlande möjlighet att plädera inför domare från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och domare från de högsta domstolarna i respektive nordiskt land.


Om du blir antagen till kursen utan att söka och bli medlem i någon advokatklubb, dvs. om du inte deltar i tävlingen, ges du motsvarande utbildning genom att du får upprätta en inlaga och plädera inför lärare vid universitetet. Det nya upplägget ger fler studenter möjligheten att läsa kursen än tidigare år.


Ta chansen och sök till kursen! Ansökan kan göras mellan den 15 september och den 15 oktober 2021. En informationsträff för studenter som sökt, eller är intresserade av att söka kursen, kommer hållas digitalt på Zoom den 13 september 2021. Läs mer på: su.se/juridiska-institutionen/kalender/informationsmöte-om-praktisk-europaprocess-vt22-1.569880


Senaste inlägg

Visa alla

Praktisk Europaprocess VT 2023

Vill du utveckla din juridiska argumentation och fördjupa dina kunskaper om Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)? Specialkursen Prakti

Grattis till Club Lannung!

2021 års upplaga av Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna genomfördes genom en digital tävling till följd av Covid-19 där totalt åtta lag deltog. Årets tävling omfattade såväl

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page