top of page
Sök

2020 års upplaga av rättegångstävlingen till följd av Covid-19


Årets omgång av Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes på ett annorlunda sätt! Rättegångstävlingen planerades att äga rum i Köpenhamn den 11-14 juni 2020 men till följd av Covid-19 blev finalhelgen inställd. Årets upplaga omfattade endast det skriftliga momentet; författande av inlagor. Deltagande studenter samarbetade och erhöll undervisning på distans.


Vi gratulerar årets lag från Club Södermark från Stockholm, Sverige för de högsta poängen vad gäller inlagor och därmed förstapris i rättegångstävlingen 2020! Andrapriset utdelades till Club Munch Andersen från Århus, Danmark.


Senaste inlägg

Visa alla

Vill du utveckla din juridiska argumentation och fördjupa dina kunskaper om Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)? Specialkursen Prakti

2021 års upplaga av Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna genomfördes genom en digital tävling till följd av Covid-19 där totalt åtta lag deltog. Årets tävling omfattade såväl

bottom of page