top of page
Sök

Grattis till Club Lannung!

2021 års upplaga av Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna genomfördes genom en digital tävling till följd av Covid-19 där totalt åtta lag deltog.

Årets tävling omfattade såväl ett skriftligt som muntligt moment, om än lite annorlunda jämfört med tidigare år. Det skriftliga momentet omfattade författande av inlagor. Den muntliga tävlingen genomfördes på distans digitalt från respektive land.


Vi gratulerar årets lag från Club Lannung från från Köpenhamn, Danmark, till förstapriset i rättegångstävlingen 2021! Andrapriset tilldelades Club Södermark från Stockholm, Sverige. Vi tackar och gratulerar även alla andra lag som deltog i årets tävling till fina prestationer!Senaste inlägg

Visa alla

Praktisk Europaprocess VT 2023

Vill du utveckla din juridiska argumentation och fördjupa dina kunskaper om Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)? Specialkursen Prakti

Comments


bottom of page