top of page

Den nordiska rättegångstävlingen

om de mänskliga rättigheterna

Image by Patrick Fore

40 år av Den nordiska rättegångstävlingen

I år firar vi 40-årsjubileet av Den nordiska rättegångstävlingen, en milstolpe som markerar fyra decennier av rättslig utbildning och samarbete i Norden. Under dessa år har tävlingen förenat cirka 3 200 studenter från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, vilket gett dem en unik chans att uppleva tävlingens enastående gemenskap. Många tidigare deltagare är nu framstående inom sina yrkesfält, såsom domstolar, advokatbyråer och statliga myndigheter, där de använder sina kunskaper i mänskliga rättigheter för att göra skillnad.

 

Det är med stor glädje vi meddelar att tävlingen i år återvänder till sin födelsestad Stockholm. Som en del av Advokatklubbarnas råd ser vi entusiastiskt fram emot att välkomna nya deltagare från hela Norden. Vi är angelägna om att välkomna nordiska lag till Sverige för en minnesvärd helg, fylld med spännande och lärorika aktiviteter, från den 6:e till 9:e juni 2024.

 

Nedan finner ni en video från förra årets tävling i Helsingfors, Finland, producerad av Club Lejonhjärta som anordnade en makalös tävlingshelg i Helsingfors 2023, som ger en glimt av tävlingens anda och engagemang.

Om rättegångstävlingen
Rättegångstävlingen år 2024 går av stapeln mellan datumen 6–9 juni i Stockholm.

Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna är en rättegångstävling för nordiska juriststudenter på Europakonventionens område.


De tävlande - cirka 80 juriststudenter i lag från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island - får möjligheten att plädera inför en rad namnkunniga domare från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna samt de högsta domstolarna i respektive nordiskt land. Denna avslutande del i tävlingen utgör kulmen av tio veckors arbete av författande av inlagor samt övning i muntlig plädering i ett fiktivt mål med högst aktuella rättsfrågor för vår samtid. Genomförandet av dessa moment sker genom undervisning via universiteten samt i Advokatklubbarnas regi som deltagarlagen är knutna till. 

Finalhelgen hålls årligen, under juni månad, i en av de nordiska ländernas huvudstäder enligt ett rullande schema. Programmet innehåller - utöver tävlingen - en hel del sociala aktiviteter, utflykter, mottagningar samt en festbankett.  
62118875_2296049157149110_89493870579065
13502517_1798616817038647_47618726922206
Rättegångstävlingens historia
13502652_1798621700371492_78606222818422
Rättegångstävlingen grundades av professor em. Jacob W.F. Sundberg vid Stockholms universitet och hölls för första gången år 1984. Genom denna arbetsform såg Jacob W.F. Sundberg en möjlighet för nordiska studenter att erhålla en systematisk och principiell förståelse för Europakonventionens praktiska tillämpning.
Fram till år 2004 hette rättegångstävlingen Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset. Det första priset utbetalades ur det skadestånd som ålades den svenska staten i fallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige. Tävlingen finansieras av respektive universitet och advokatbyråer samt till en viss del av en fond vars medel består av en donation från Sporrong och Lönnroth.

Ledamöterna i domarpanelen som de tävlande pläderar inför har varierat mellan åren, men gemensamt för alla år är att varje nordiskt land är representerat av lagfarna domare från Europadomstolen samt respektive lands högsta juridiska rättsinstanser.

 
bottom of page