top of page

Om Centrum för rättvisa

thumbnail_CFR - grön box.png

Centrum för rättvisa bidrar i olika undervisningsmoment i Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna och delar dessutom ut såväl första- som andrapriset i tävlingen.

Flera av Centrum för rättvisas medarbetare och forskningsstipendiater har med framgång deltagit i tävlingen.

Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende stiftelse som har i uppdrag att stärka det rättsliga skyddet för individens fri- och rättigheter samt värna rättsstatens principer. 

 

Genom att kostnadsfritt ställa upp som juridiskt ombud i principiellt viktiga rättsfall mot staten och kommunerna kan Centrum för rättvisa hjälpa enskilda att få tillgång till rättvisa och upprättelse samt bidra till vägledande avgöranden som stärker rättssystemet inifrån. Centrum för rättvisa tar inte betalt för sitt arbete. Verksamheten möjliggörs istället av gåvor och bidrag från enskilda. 

 

Centrum för rättvisa är den första verksamheten i sitt slag i Sverige. Sedan starten år 2002 har Centrum för rättvisa drivit över 250 rättsfall, fått framgång i de allra flesta fallen samt vunnit tjugo gånger i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europa.

 

Läs mer på Centrum för rättvisas hemsida.

bottom of page